EDM – Một giải pháp mới – Một khát vọng mới

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Phát Triển Hương Việt thuộc Tập Đoàn Hương Việt và Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Anh Huy (AHIT Corporation) Ngày 23/10/2020, tại thành phố Hà Nội, Công Ty TNHH Phát Triển Hương Việt và Công Ty Cổ Phần CNTT Anh Huy […]