Chuyển Đổi Số Cơ Quan Nhà Nước

CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Giới Thiệu

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Việc chuyển đổi số là điều cần phải được thực hiện và triển khai trong cơ quan nhà nước, từ việc số hóa tài liệu, hoạt động làm việc trên hệ thống. Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Lợi Ích

Số hóa tài liệu

Chuyển đổi cách lưu trữ văn bản truyền thống sang dạng lưu trữ điện tử, quản lý, bảo mật giấy tờ hồ sơ dễ dàng.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng

Xử lý thủ tục hành chính không tiếp xúc, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề khiếu nại một cách nhanh chóng.

Quy trình hoạt động thống nhất

Thống nhất hồ sơ, quy trình và thông tin từ các cấp lãnh đạo, các phòng ban khác nhau.

Tiết kiệm chi phí

Giảm thiểu được chi phí về nhân sự, chi phí không gian lưu trữ và giấy tờ.

Tăng hiệu suất làm việc

Tăng năng suất hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình làm việc.

Thu thập dữ liệu dễ dàng

Cơ quan hành chính tiếp nhận các thông tin, hồ sơ của người dân trực tuyến nhanh chóng.
Chuyển Đổi Số Cơ Quan Nhà Nước

Quy Trình Thực Hiện

Với AHIT Corporation thì mỗi dự án là độc nhất. Trong 15 năm qua, chúng tôi đã thiết lập, tuân thủ quy trình triển khai dự án hiệu quả và đơn giản. Điều này cho phép chúng tôi quản lý thành công bất kỳ dự án nào, bất kể quy mô.

ĐĂNG KÝ

Nhận ưu đãi ngay hôm nay !