Giới Thiệu

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi số là sự áp dụng công nghệ vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, thay đổi phương thức từ quản lý, điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời quản lý doanh nghiệp hiệu quả từ nhân sự, kinh doanh đến kế toán. Mọi hoạt động, quy trình đều được thống nhất.

Lợi Ích

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Tăng tương tác với khách hàng

Nắm bắt nhu cầu, thông tin của khách hàng nhằm triển khai các chiến dịch, chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Tăng hiệu suất công việc

Đẩy nhanh quá trình xử lý công việc, tăng hiệu quả và chất lượng công việc. Đánh giá nhân viên một cách tốt nhất.

Tăng cường liên kết phòng ban

Các phòng ban liên kết chặt chẽ, liền mạch. Quy trình, thông tin hồ sơ được thống nhất.

Nâng cao tính cạnh tranh

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động. Tăng trải nghiệm của khách hàng từ đó nâng cao tính cạnh tranh.

Quản lý hiệu quả

Lãnh đạo dễ dàng quản lý tổng thể nội bộ từ nhân sự, dự án, kinh doanh,… Đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Tiết kiệm chi phí

Tự động hóa quy trình hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí về nhân sự, chi phí vận hành.

Quy Trình Thực Hiện

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Với AHIT Corporation thì mỗi dự án là độc nhất. Trong 15 năm qua, chúng tôi đã thiết lập, tuân thủ quy trình triển khai dự án hiệu quả và đơn giản. Điều này cho phép chúng tôi quản lý thành công bất kỳ dự án nào, bất kể quy mô.