CLOUD E-LEARNING LÀ GÌ ?

Giải pháp CLOUD E-LEARNING có ưu điểm là các trường ĐH – CĐ, các trung tâm dạy học không cần phải đầu tư ban đầu từ xây dựng hệ thống, thiết bị phần cần cho đến nâng cấp hệ thống. Khi triển khai giải pháp CLOUD E-LEARNING, các trường ĐH – CĐ, các trung tâm đào tạo chỉ tốn một khoảng phí nhỏ cho việc hosting và vận hành hệ thống.

CHUẨN HÓA

Tuân thủ chuẩn eLearning như (SCORM, IMS, IEE…)

TÍCH HỢP

Dễ dàng tích hợp dữ liệu với các phần mềm khác

HIỆU QUẢ

Tiết kiệm thời gian. Giảm chi phí

CLOUD E-LEARNING
5 (100%) 1 vote