AHIT CORPORATION

AHIT Cloud ERP

Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Quản Lý
Hiệu Quả
Tăng Trưởng
Doanh Thu

Tính Năng Nổi Bật

An Toàn Dữ Liệu
icon cung cấp
Không Đầu Tư Thiết Bị
icon cung cấp
Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Quản Lý
Mọi Lúc Mọi Nơi
dots.png

AHIT Cloud ERP là gì?

AHIT Cloud ERP là một giải pháp tích hợp tất cả chức năng chung của một tổ chức vào trong một hệ thống duy nhất thay vì phải sử dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp riêng lẻ ví dụ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản trị sản xuất … độc lập với nhau và cùng vận hành song song.

Lợi Ích

Vai Trò Của ERP

Creative & Professional digital agency!
ImageContent-08
dots.png
Giải Pháp

Giải Pháp Dành Riêng Cho
Doanh Nghiệp Của Bạn

Tính Năng

Tính Năng Nổi Bật

AHIT Corporation tự tin với công nghệ vượt trội và tính năng khác biệt