fbpx

Vai trò của Cloud ERP ?

Mục tiêu của hệ thống ERP là quản lý hiệu quả tất cả mọi dữ liệu thông tin mà một doanh nghiệp sở hữu. Các dữ liệu được quản lý đồng bộ từ nhiều bộ phận và phòng ban khác nhau như tài chính, kế toán, vật tư, sản xuất, kinh doanh, tồn kho và nhân sự, v.v

Doanh thu của hầu hết những doanh nghiệp ứng dụng ERP tăng trưởng lớn: trung bình 18% sau 3 năm triển khai, 26% sau 5 năm triển khai. Nhiều doanh nghiệp cho rằng ERP đã giúp họ tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc. Thêm vào đó, ERP cũng giúp họ phân tích dữ liệu và đưa ra những đề nghị dẫn đến quyết định.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

AHIT Corporation tự tin với công nghệ vượt trội và tính năng khác biệt

BẠN MUỐN ĐƯỢC TƯ VẤN 24/7

Nhập từ khóa để tìm kiếm

Shopping Cart