CLOUD ERP là gì ?

Thực tế ở các nước phát triển và ở Việt Nam những năm gần đây đã chứng minh một phần mềm quản lý tổng thể dạng Hoạch định Nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning – ERP) chính là chiếc chìa khóa dẫn đến sự thành công của Doanh nghiệp.

Mục tiêu của một hệ thống ERP là quản lý hiệu quả tất cả mọi dữ liệu thông tin mà một doanh nghiệp sở hữu. Các dữ liệu được quản lý đồng bộ từ nhiều bộ phận và phòng ban khác nhau như tài chính, kế toán, vật tư, sản xuất, kinh doanh, tồn kho và nhân sự, .v.v. sẽ cho doanh nghiệp khả năng tạo ra những quyết định linh hoạt, nhanh chóng, tối ưu năng suất. Lấy ví dụ là một đội bán hàng có thể tối ưu thời gian giao hàng nhờ có thông tin tồn kho được cập nhật mới và đúng nhất theo thời gian thực.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã triển khai ERP thành công. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng doanh thu của hầu hết những doanh nghiệp ứng dụng ERP tăng trưởng lớn: trung bình 18% sau 3 năm triển khai, 26% sau 5 năm triển khai. Những doanh nghiệp cho rằng ERP đã giúp họ tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc. Thêm vào đó, ERP cũng giúp họ phân tích dữ liệu và đưa ra những đề nghị dẫn đến quyết định.

AN TOÀN DỮ LIỆU

Với công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu của bạn được lưu trữ song song trên nhiều máy chủ khác nhau ở các vị trí địa lý khác nhau. Điều này tránh hoàn toàn các rủi ro do sự cố phần cứng, hỏa hoạn hay thiên tai.

KHÔNG ĐẦU TƯ THIẾT BỊ

CLOUD ERP ra đời để “Nói không với đầu tư cơ sở hạ tầng!”. Vì được triển kai trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, điều bạn cần duy nhất là một thiết bị bất kỳ có kết nối internet.

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

Mỗi loại hình kinh doanh đều có sự khác biệt, thậm chí hai doanh nghiệp trong cùng một ngành cũng không có các nghiệp vụ và quy trình giống nhau. Tùy chỉnh theo quy trình từng doanh nghiệp.

Quản lý Dự án

Tích hợp lý thuyết quản lý dự án hiện đại. Phân tích, kiểm soát với biểu đồ Gantt.

Quản lý Kho

Tích hợp lý thuyết ghi sổ kép. Tất cả các nghiệp vụ kho (lượng tồn, giá trị tồn, vị trí, v.v.)

Nhân sự

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự. Hợp đồng lao động, cấu trúc lương, chấm công.

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa toàn bộ quy trình lập kế hoạch và thực thi sản xuất.

Kế toán & Tài chính

Hợp chuẩn kế toán Việt nam. Quản lý công nợ nhắc nợ, hóa đơn, thanh toán

Quản lý mua sắm

Quản lý mua sắm, mời thầu, lự chọn nhà cung cấp. Cải thiện & tối ưu hóa mức tồn kho.

CLOUD ERP
5 (100%) 1 vote