[vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1578293023083{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column][la_heading alignment=”left” spacer=”line” spacer_position=”middle” line_height=”2″ title=”TẠO MỘT HỘI NGHỊ AUDIO HOẶC VIDEO” title_color=”#303030″ subtitle_color=”#303030″ title_fz=”lg:24px;” line_width=”lg:1920px;” line_class=”fix-line-color”]

Về chủ đề:

[/la_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1578302579825{background-color: #ffffff !important;}” el_id=”len-lich-mot-hoi-nghi-trong-web-client-cua-3cx”][vc_column][la_heading alignment=”left” spacer=”line” spacer_position=”middle” line_height=”2″ title=”CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 3CX CHO IOS” title_color=”#303030″ subtitle_color=”#303030″ title_fz=”lg:24px;” line_width=”lg:1920px;” line_class=”fix-line-color”]Để tạo một hội nghị audio hoặc video, hãy nhấp vào “Schedule Conference” trên thanh sidebar của Web Client và chọn:

a. “Type” – chọn audio hoặc video.
b. “When” – ngay lập tức hoặc lên lịch sau.
c. “Subject” & “Notes” – thêm tiêu đề hội nghị và ghi chú cho người tham gia.
d. “WebMeeting Profile” – chọn “WebMeeting” cho một cuộc hội nghị video hoặc “Webinar” để trình bày và nhấp vào nút spanner (có hình cơ lê) để điều chỉnh cài đặt.
e. “Add Participants” – chọn và nhấp vào “Create Meeting” để thêm người tham gia từ Google, Office 365, Outlook Online hoặc iCal và sau đó gửi email một đường dẫn URL cuộc họp.[/la_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1578302615472{background-color: #ffffff !important;}” el_id=”tao-hoi-nghi-video-ad-hoc-voi-webmeeting”][vc_column][la_heading alignment=”left” spacer=”line” spacer_position=”middle” line_height=”2″ title=”TẠO HỘI NGHỊ VIDEO AD HỌC VƠI WEBMEETING” title_color=”#303030″ subtitle_color=”#303030″ title_fz=”lg:24px;” line_width=”lg:1920px;” line_class=”fix-line-color”]Nhanh chóng tổ chức một hội nghị video với các bước sau:


a. Nhấp vào “WebMeeting” trên thanh Sidebar của Web Client để tạo một hội nghị video mới.
b. Sao chép đường dẫn cuộc họp để chia sẻ với các đồng nghiệp và liên lạc khác.
c. Gửi liên kết cuộc họp thông qua email hoặc trò chuyện.
d. Mọi người mở đường dẫn cuộc họp để đăng nhập và tham gia cùng bạn trong hội nghị video.[/la_heading][/vc_column][/vc_row]