fbpx

DIAMOND PLACE

Mô tả

Là khách hàng lâu năm của mình, AHIT nắm được nhu cầu cũng như những chi tiết quan trọng mà Diamond Place mong muốn có trên website. Chúng tôi tự hào là đối tác lâu dài, đem lại giá trị cho Diamond Place qua những thành quả nhờ website hoạt động hiệu quả trong những năm qua và sự tiến bộ vượt bậc có trong website mới nhất.

Ngày hoàn thành

Ngày 1 tháng 12 năm 2016

Dịch vụ đã cung cấp

  • Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng (Front – End Development)
  • Thiết kế đáp ứng (Website Responsive Design)
  • Tích hợp chuẩn SEO, bảo mật chứng chỉ số SSL
  • Xây dựng hệ thống quản lý nội dung (CMS)

Bạn muốn được tư vấn 24/7

Nhập từ khóa để tìm kiếm

Shopping Cart