EDUBOSTON

Mô tả

Là một tập đoàn tư vấn giáo dục trung học tại Mỹ, khi tiếp cận và gây dựng lòng tin cho khách hàng tại thị trường Việt Nam chúng tôi gặp không ít khó khăn. Do đó, EduBoston rất cần có một website với nội dung được hệ thống đầy đủ, thiết kế tinh gọn, dễ tiếp cận phục vụ cho việc tư vấn cho khách hàng. AHIT đã làm rất tốt vai trò của mình từ khi tiếp nhận dự án cho đến khi chuyển giao trang web hoàn thiện và hỗ trợ về sau.

Ngày

Ngày 19 tháng 6 năm 2018

Bạn muốn được tư vấn 24/7

Nhập từ khóa để tìm kiếm

Shopping Cart