AHIT Corporation thông báo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong cung cấp dịch vụ

AHIT Corporation thông báo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong cung cấp dịch vụ

Thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Công văn số 2999/TCT-DNL ngày 03/08/2018 về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử.

Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Anh Huy xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy. Cụ thể như sau:

1. Thời gian áp dụng Hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử được phát hành thay thế cho hóa đơn giấy kể từ 12/06/2019

2. Tính pháp lý của Hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử có đầy đủ tính pháp lý được Bộ tài chính và Tổng cục Thuế công nhận và cho phép sử dụng thay thế hóa đơn giấy

3. Tiện ích dịch vụ Hóa đơn điện tử: thuận tiện và nhanh chóng trong giao dịch, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, lưu trữ cũng như tra cứu hóa đơn được dễ dàng.

4. Hình thức áp dụng: Khi triển khai hóa đơn điện tử, Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Anh Huy sẽ không trả hóa đơn giấy cho quý khách hàng như trước đây; Quý vị sẽ được gửi hóa đơn điện tử vào địa chỉ email đã đăng ký với Công ty.

CÔNG TY C PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ANH HUY

AHIT CORPORATION

Trân trọng

Bài Viết Liên Quan

ĐĂNG KÝ

Nhận ưu đãi ngay hôm nay !

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN