Chuyển Đổi Số Giáo Dục

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Giới Thiệu

Chuyển đổi số trong giáo dục là việc áp dụng công nghệ trong công tác vận hành, quản lý giáo dục và công cụ giảng dạy, đào tạo trực tuyến, để nâng cao trải nghiệm của học sinh, sinh viên

Chuyển đổi số trong giáo dục hiện đang được Chính Phủ Việt Nam khuyến khích và đẩy mạnh với mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Lợi Ích

Nâng cao chất lượng giáo dục

Tăng cường quản lý, giám sát cơ sở giáo dục và theo dõi hành vi học viên.

Tăng tính tương tác của học viên

Giúp học viên dễ dàng tiếp cận được tài liệu, hệ thống học tập trực tuyến hiệu quả.

Cơ sở giáo dục vận hành tốt

Giúp quản lý giáo viên và học viên triệt để hơn, giảm tải các lãng phí, tăng hiệu suất.

Giảm chi phí đào tạo

Tiết kiệm chi phí về cơ sở hạ tầng, thiết bị dạy học, các khóa học trực tuyến ngày càng tăng.

Quản lý hiệu quả

Quản lý tất cả quy trình nội bộ một cách có hệ thống, thống nhất. Giúp mọi dữ liệu, công việc thuận lợi hơn.

Dịch vụ tốt hơn

Cung cấp cho học viên, phụ huynh những giá trị tốt nhất, với những dịch vụ được tự động hóa.
Chuyển Đổi Số Giáo Dục

Quy Trình Thực Hiện

Với AHIT Corporation thì mỗi dự án là độc nhất. Trong 15 năm qua, chúng tôi đã thiết lập, tuân thủ quy trình triển khai dự án hiệu quả và đơn giản. Điều này cho phép chúng tôi quản lý thành công bất kỳ dự án nào, bất kể quy mô.

ĐĂNG KÝ

Nhận ưu đãi ngay hôm nay !