ma trận Eisenhower

ma-tran-eisenhower
Ma trận Eisenhower - Quản lý thời gian hiệu quả
Bận rộn không tương đương với làm việc hiệu quả. Bạn có thể dành hàng giờ để thực hiện những việc không ưu tiên để cuối cùng...

ĐĂNG KÝ

Nhận ưu đãi ngay hôm nay !