Bản Tin & Kiến Thức

Bản tin AHIT

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Trí tuệ cảm xúc (EQ) trong công việc là nền tảng để đạt được kết quả tốt. Khái niệm này đầu tiên được nghiên cứu bởi Charles Darwin, người đã được tuyên dương, là một

XEM THÊM »